B5858

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Información Técnica

Categoría
Alimentación: 220v-12v externa
Bandeja: Chapa pintada 58 mm x 58 mm

B5858

Marcar

Reiter

Category
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Información Técnica

Alimentación: 220v-12v externa
Bandeja: Chapa pintada 58 mm x 58 mm

Más Información